Tag: sars-cov-2

COVID Warfare: Funding the Industrial Germ Warfare Complex

KOEN JACOBS, ITNT.news – The daily barrage of “case” numbers, ‘mandatory’ face masks, “lockdowns”, PCR test frenzy, all of it. It’s part of the facade that tries to keep the truth hidden from the public, through oppression and planned medical…

Toestemming van de West-Australische regering voor het “voorzien of toedienen van een vergif” [SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccin]

Het volgende document is een officieel document van de West-Australische (WA) regering. In het belang van de veiligheid, de gezondheid en de rechten van de bevolking stelt de Commissie deze informatie ter beschikking.

Oprichting van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19)

ITNT.news – De volledige tekst van de oprichting van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19) wordt hier voor het eerst online gezet zodat de bevolking op de hoogte kan worden gebracht van de oprichting en het bestaan van BOC-19. Het document…

Het is officieel! COVID-19 vaccins zijn VERGIF volgens een regeringsdocument van West-Australië

KOEN JACOBS, ITNT.news – Het kan zijn dat ik in het verleden misschien het woord “vergif” heb gebruikt toen ik naar de COVID-19 vaccins verwees en op dat moment koos ik mijn woorden heel zorgvuldig. Ik werd daarom door veel…

It’s Official! COVID-19 Vaccines Are POISON According to a Western Australia Government Document

KOEN JACOBS, ITNT.news – In the past I may have used the word “poison” when referring to the COVID-19 vaccines and at that time I was choosing my words very carefully. I was attacked, verbally, by many people, for it….