Tag: onwettig

EU-vaccinatiepaspoort kan nooit op een eerlijke manier ingevoerd worden

De Commissie concludeert hieruit dat het invoeren van een vaccinatiepaspoort, of een coronacertificaat of een “digitale groene certificaat,” niet op een eerlijke manier kan gebeuren en dat dit bovendien een gevaar zou betekenen voor de volksgezondheid.

Geen bij wet bepaalde definitie voor “pandemie” of “epidemie.” Geen wettelijk kader voor de coronamaatregelen.

Het bestaan van een “COVID-19-pandemie” in België, en andere landen, berust dus enkel op een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie wiens autoriteit al langer in vraag staat.

Brusselse Rechtbank oordeelt dat het sluiten van restaurants illegaal is

De rechtbank is van oordeel dat de minister van Binnenlandse Zaken niet bevoegd was om deze maatregelen te nemen of de niet-naleving ervan te bestraffen.