Tag: biontech

Ook Moderna en NIAID (Anthony Fauci) vergiftigen mensen opzettelijk

KOEN JACOBS, ITNT.news – In februari 2021 verklaarde de regering van West-Australië de COVID ‘vaccins’ geproduceerd door AstraZeneca, Novavax en Pfizer/BioNTech “vergif.” Public Health Act 2016 (WA) – Instrument of Authorisation – Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-COV-2…

Ernstige bijwerkingen van COVID-19-vaccins vooral bij meisjes en vrouwen

Waarom meisjes en vrouwen veel zwaarder worden getroffen door de COVID-19-vaccins moet verder onderzocht worden want de bevolking heeft recht op complete duidelijkheid daarover.

Western Australia Government Authorization to “Supply or Administer a Poison” [SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccine]

The following document is an official document of the Western Australia (WA) government. In the interest of the safety, the health and the rights of the people, the Commission makes this information available.

Toestemming van de West-Australische regering voor het “voorzien of toedienen van een vergif” [SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccin]

Het volgende document is een officieel document van de West-Australische (WA) regering. In het belang van de veiligheid, de gezondheid en de rechten van de bevolking stelt de Commissie deze informatie ter beschikking.

Shocking: This is How WRONG it Goes With the COVID-19 ‘Vaccines’ in Europe

KOEN JACOBS, ITNT.news – Before we look at the current situation regarding the “vaccines” in Europe know that the same “vaccines” in Western Australia are considered “poison” by the government. The graphs and figures you will see in this report…

Shokkerend: Dit is hoe FOUT het gaat met de COVID-19 ‘vaccins’ in Europa

KOEN JACOBS, ITNT.news – Voor we naar de stand van zaken kijken i.v.m. de “vaccins” in Europa, weet dat dezelfde “vaccins” in West-Australië als “vergif” worden beschouwd door de regering. De grafieken en cijfers die u zal zien in dit…

Get Your Vaccines Folks: Praga Khan – Injected With A Poison (1993)

Also read: It’s Official! COVID-19 Vaccines Are POISON According to a Western Australia Government Document

Het is officieel! COVID-19 vaccins zijn VERGIF volgens een regeringsdocument van West-Australië

KOEN JACOBS, ITNT.news – Het kan zijn dat ik in het verleden misschien het woord “vergif” heb gebruikt toen ik naar de COVID-19 vaccins verwees en op dat moment koos ik mijn woorden heel zorgvuldig. Ik werd daarom door veel…

It’s Official! COVID-19 Vaccines Are POISON According to a Western Australia Government Document

KOEN JACOBS, ITNT.news – In the past I may have used the word “poison” when referring to the COVID-19 vaccines and at that time I was choosing my words very carefully. I was attacked, verbally, by many people, for it….