Author: Catherine Frade

In France, the COVID Vaccination Campaigns Are Large-Scale Medical Experiments

The clinical trials, although planned, have not been completed and some have not yet started. Depending on the vaccine, the final deadlines are scheduled between 2022 and 2025.

In Frankrijk zijn de COVID-vaccinaties grootschalige medische experimenten

De klinische onderzoeken zijn, hoewel gepland, niet voltooid en sommige zijn nog niet begonnen. Afhankelijk van het vaccin zijn de definitieve deadlines gepland tussen 2022 en 2025.