Oorsprong en doel van ‘communitarisme’

KOEN JACOBS, ITNT.news – Volgens velen, waaronder de Israëlisch-Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni die wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne communitaire stroming, werd de term ‘communitair’ in 1841 bedacht door John Goodwyn Barmby, die het gebruikte om te verwijzen naar “utopische socialisten.”

Amitai Etzioni

Dit zijn socialistische extremisten (of extremistische communisten) die zich verzetten tegen industrieel kapitalisme, een economisch systeem waarin handel, industrie en kapitaal privé worden gecontroleerd en met winstoogmerk worden beheerd.

In dit perspectief geloven communitaristen dat handel, industrie en kapitaal, in samenlevingen, moeten worden gecontroleerd en beheerd door regeringen en hun instellingen. Waaronder supranationale entiteiten zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Volgens Etzioni is “het meest geavanceerde experiment bij het opbouwen van een supranationale gemeenschap de Europese Unie (EU).

Wat Etzioni echter niet vermeldt, is het feit dat de EU werd opgericht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de meeste mensen in de nu EU-lidstaten.

De regeringen van deze staten hebben ook hun nationale munten opgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van het volk. Het is duidelijk dat communitarisme een volkomen ondemocratisch sociaal-politiek systeem en regeringsvorm is.

Sinds de jaren tachtig wordt ‘communitair’ gebruikt om autoritaire regimes en samenlevingen te beschrijven, zoals die in China en Noord-Korea. Overheden in dergelijke samenlevingen zien burgers als ‘uitwisselbare cellen’ die naar verluidt betekenis moeten vinden in hun bijdragen aan de regering en de samenleving in plaats van in het leven als vrije individuen.

‘Modern’ communitarisme

Het moderne communitaire paradigma vereist een beperking van individuele rechten zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van de pers, vrijheid van vereniging, medische rechten en het recht om eigendom te hebben en vrij te consumeren. Daarom dat we dus in deze huidige “lockdown” situatie zitten.

Aanhangers van het moderne communitarisme zijn ook van mening dat bijvoorbeeld alle commerciële reclame destructief en slecht is, daarom mag volgens hen alleen door de overheid goedgekeurde communicatie worden toegestaan.

Aangezien in een communitaire samenleving handel, industrie en kapitaal worden gecontroleerd door de overheid, kunnen producten en diensten alleen worden gepromoot via door de overheid goedgekeurde commercials en advertenties. Daarom dat de “lockdowns” worden gebruikt om eerst de middenstand uit te roeien.

(oderstaande video werd meer dan 13 jaar geleden gemaakt)

Communitarisme volgens Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum en auteur van het boek “COVID-19: The Great Reset.”

In “COVID-19: The Great Reset” droomt en theoretiseert Schwab over de opkomst van het moderne communitarisme tijdens de zogenaamde COVID-19 “pandemie.”

“Overal lijken eenvoudige daden van vriendelijkheid, vrijgevigheid en altruïsme de norm te worden. In termen van wat we waarderen, kwamen samenwerking, communitaire ideeën, het opofferen van eigen belang voor het algemeen welzijn en zorg naar voren. Omgekeerd werden uitingen van individuele macht, populariteit en prestige afgekeurd,” schrijft Schwab.

Concreet is het boek COVID-19: The Great Reset een van de manifesten van de moderne communitaire stroming, nu ook geleid door Klaus Schwab, goedgelovige overheidsfunctionarissen en hebzuchtige, maar toch onderdanige en goedgelovige, bedrijfsleiders.

Voor het aanspreken en manipuleren van dergelijke overheidsfunctionarissen en ondernemers gebruikt Schwab zijn  boek, om hun zo te overtuigen de nieuwe communitaire doctrine te accepteren en over te nemen, die dus door nationale regeringen ook zou moeten worden geïmplementeerd.

Schwab wil dat politici geloven dat alleen door de overheid goedgekeurde bedrijven, die zich onderwerpen aan deze cult, onder alle omstandigheden mogen opereren. Dus volgens dictaten van de communitaire regering.

Schwab gebruikt het boek om angst aan te wakkeren voor het niet gehoorzamen van de dictaten van de communitaire regering door onrealistische theorieën en projecties te geven (wanneer we de feitelijke waarheid over de zogenaamde “pandemie” erbij nemen) voor de wereld en lokale economieën in Schawb’s “nieuwe normaal” en 4e industriële revolutie.

Volgens Schwab’s verschillende artikels in kranten en magazines zouden “nieuwe normaal” bedrijven moeten gedijen, terwijl de rest failliet zou moeten gaan – en het is de plicht van regeringen om dit te laten gebeuren.

Het boek is niet geschreven voor individuele burgers, hun families en vrienden. Dit wordt verder bevestigd door het feit dat nationale en lokale overheden en de reguliere pers de burgers nog steeds niet concreet hebben ingelicht over de ‘Great Reset’-agenda, de 4e industriële revolutie en de moderne communitaire beweging.

Wereldwijd communitarisme in 2030

Voor een niet-geïnformeerde burger kan het een verrassing zijn dat de “Grote Reset” en de 4e industriële revolutie-agenda’s van het Wereld Economisch Forum de krijtlijnen (zoals politici dit zo graag noemen) zouden moeten zijn voor een communitair economisch beleid op wereldschaal. Gedicteerd door niet-verkozen personen zoals Klaus Schwab en Bill Gates. Iets wat we nu al zien gebeuren nu regeringen worden gemanipuleerd om digitaal geld en digitale ID’s te implementeren – en worden gemanipuleerd om onveilige COVID-vaccins te kopen van farmaceutische bedrijven die enkel miljarden dollars en euro’s aan winst in gedachten hebben.

Terwijl het World Economic Forum ondemocratisch wil beslissen over het economische aspect van de ‘nieuwe normaal’ en communitaire samenleving tegen 2030, wordt geprobeerd om de Verenigde Naties het politieke aspect van de communitaire samenleving in 2030 te laten bepalen.

Het is geen puur toeval dat de VN-Agenda 2030 (Sustainable Development Goals of Global Goals) perfect aansluit bij de “Great Reset” en de 4e industriële revolutie-agenda’s van het World Economic Forum. Dit was reeds een ganse tijd gepland, lang voordat de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 een wereldwijde “pandemie” afkondigde.

Dezelfde dag lanceerde het World Economic Forum zijn “Great Reset”-agenda via het belachelijke COVID-19 Action Platform. Dit zou trouwens geen nieuwe informatie moeten zijn voor iemand die vandaag leeft!

Om wereldwijd een meer communitair politiek landschap te bereiken, stelt Etzioni voor dat we een “verbeterde Verenigde Naties” creëren. Wat dat concreet betekent zegt hij niet maar het is niet moeilijk om erachter te komen als men weet waar ‘communitarisme’ voor staat.

Kort gezegd zou het betekenen dat de VN tegen 2030 meer ondemocratische macht zou krijgen over politiek bestuur in een land en wereldwijd, die automatisch zou worden afgestemd op de ondemocratische macht van het World Economic Forum m.b.t. handel, industrie en kapitaal – en die natuurlijk ook zou worden afgestemd op de Bank for International Settlements, de wereldwijde financiële en bankdictatuur.

Share this: