De Belgische DEMOCIDE: met meer dan 17.000 doden is deze zaak veel groter en ernstiger dan de zaak-Dutroux

UPDATE 1 mei 2021: Er werd gevraagd om het sterftecijfer anders weer te geven. Zodat de “gewone” sterftes, met gemiddeld 302 per dag, er in verrekend zitten. Dat komt neer op 17.543 doden direct ten gevolge van de “lockdowns.” Dus 54.085 sterftes op 121 dagen, min 36.542 sterftes (121 dagen x 302 sterftes per dag).


KOEN JACOBS, ITNT.news – Dit verslag heeft als doel de feiten over de voortdurende democide in België, sinds maart 2020, bloot te leggen en te overhandigen aan de bevolking van het land zodat er kan overgegaan worden tot rechtzaken en het bekomen van strafuitspraken tegen alle personen en instanties die voor deze democide verantwoordelijk zijn of hieraan meewerk(t)en.

AAN DE BURGERS DIE DIT VERSLAG HEBBEN GEZIEN, GELEZEN OF HEBBEN BESTUDEERD WORDT UITDRUKKELIJK GEVRAAGD OM DIT VERSLAG TE DELEN MET HUN MEDEBURGERS EN OOK VOOR TE LEGGEN AAN HUN LOKALE, REGIONALE EN FEDERALE OVERHEID EN AL HUN AMBTENAREN, INCLUSIEF DE POLITIE- EN MILITAIRE DIENSTEN.


Democide: “het doden van burgers van een land als gevolg van het beleid van de regering, onder meer door directe actie, onverschilligheid en verwaarlozing,” Collins woordenboek.


 

“Het is letterlijk van levensbelang dat deze informatie wordt opgenomen in de archieven van dit land, in de geschiedenisboeken en in de toekomstige leerstof in het onderwijs, zodat deze zware misdaden tegen de mensheid zich niet meer kunnen voordoen in de toekomst. Volgende generaties MOETEN weten wat er in 2020 is gebeurd en wat er nu nog aan het gebeuren is in 2021.”

 


Lees ook:
Shokkerend: Dit is hoe FOUT het gaat met de COVID-19 ‘vaccins’ in Europa

Het is officieel! COVID-19 vaccins zijn “VERGIF” volgens een regeringsdocument van West-Australië

 

De Belgische democide

1. PCR-testen

Op 29 september 2020 werden de Vlaamse regering en Vlaamse politieke partijen, federale overheidsdiensten, de Vlaamse reguliere pers en ziekenhuizen in Vlaanderen op de hoogte gebracht (.pdf) over het feit dat PCR-testen uiterst (compleet) onbetrouwbaar zijn voor het vaststellen van “SARS-CoV-2 besmettingen” en dus ook voor het vaststellen en meten van een “pandemie.” Tot op vandaag heeft niemand geantwoord op die email die ik toen stuurde.

Dit wil zeggen dat ook nadat zij werden ingelicht zij toch het gebruik van PCR-testen hebben blijven steunen en doorvoeren. Daardoor zijn ook zij medeverantwoordelijk voor het vertekend beeld dat werd en wordt gecreëerd m.b.t. het aantal “SARS-CoV-2 besmettingen.”

We spreken hier concreet dus over een medische fraude die wordt uitgevoerd en in stand gehouden ook door zij die werden ingelicht door mij over PCR-testen. Uiteraard is het in de eerste plaats de federale regering die hier voorop staat qua verantwoordelijkheid want dit alles gebeurt nog steeds onder haar toezien en met haar goedkeuren.

 

2. Squaleen-bevattende COVID-vaccins

Op 28 oktober 2020 werden Vlaamse politieke partijen ingelicht door mij over het feit dat verschillende zogenaamde COVID-19 vaccins het gevaarlijke squaleen bevatten. Gevaarlijk in de zin dat squaleen niet mag geïnjecteerd worden in de bloedbaan omdat die anders kan en zal in contact treden met het squaleen dat natuurlijk in een persoon zijn of haar lichaam voorkomt. Wanneer dit wel gebeurt dan heeft dit ernstige gevolgen en zeker op de lange termijn zoals omschreven in het bijgevoegde .pdf document.

Tot op vandaag heeft niemand van de partijen de feiten die ik hun stuurde met mij willen bespreken, noch heeft enige partij ondertussen  erkend dat zij het document hebben gelezen of bestudeerd.

Hier wil dit zeggen dat de federale overheid bewust meewerkt aan het toedienen van gevaarlijke vaccins, gezien meerdere partijen die werden gecontacteerd ook in de regering zitten.

Bovendien spreken we hier over compleet experimentele “vaccins” die niet werden getest op hun bijwerkingen op lange termijn en nauwelijks op hun bijwerkingen op korte termijn.

Dit it trouwens hetzelfde geval in Frankrijk: “De klinische onderzoeken zijn, hoewel gepland, niet voltooid en sommige zijn nog niet begonnen. Afhankelijk van het vaccin zijn de definitieve deadlines gepland tussen 2022 en 2025.”

Ook deze uispraken en stellingen door “vaccin-experten” van de Wereldgezondheidsorganisatie, in december 2019, bevestigen dat er heel wat fout is met “vaccinveiligheid.” Meer zelfs, vaccinveiligheid is grotendeels onbestaande:

Vergeet ook niet dat ook in België de vaccinproducenten niet verantwoordelijk zullen worden gehouden wanneer er mensen sterven of zware letsels zullen overhouden na het toegediend krijgen van deze experimentele COVID-19 vaccins: “Farmareus die vaccin mag leveren aan België betaalt geen cent als het misgaat” (Nieuwsblad 27/8/2020).

Al dan niet geassocieerd met deze squaleen-bevattende vaccins, of andere (onderdelen van) adjuvanten of stoffen in de zogenaamde “COVID-vaccins”, zijn in België reeds meer dan 80 mensen overleden na het toegediend krijgen van zo’n “vaccins.” Voor die reden heb ik de federale politie gevraagd om deze verdachte overlijdens te onderzoeken.

Ten slotte moet ook worden vermeld dat gedwongen deelname aan medische experimenten (wat deze voortdurende vaccinatiecampagnes zijn!) verboden is volgens de Belgische wetgeving. Ook de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki zijn hier heel duidelijk over.

De federale regering en al wie hieraan meewerken, inclusief de reguliere pers, overtreden dus bewust de Belgische wetgeving en respecteren bewust de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki niet.

Beste,
Gezien de overheden, politieke partijen en de pers weigeren om de rechten van het volk te verdedigen werd op 26 oktober 2020 de FPF (Free People Foundation) opgericht, een internationale stichting die op 3 vlakken de rechten van haar leden en alle andere burgers verdedigt en afdwingt.
  1. de mensenrechten zoals omschreven in Artikel 3 van de oprichtingsakte van de FPF
  2. de burgerrechten zoals omschreven in nationale grondwetten
  3. de rechten zoals omschreven in de Code van Neurenberg (1947) en de Verklaring van Helsinki (1964-2013)
In het bij deze email gevoegde FPF pdf-document leest u de stand van zaken m.b.t. squaleen-bevattende COVID-vaccins en de bewezen schade die squaleen aanricht bij personen die zo’n vaccins toegediend krijgen (bronnen: New York Times, 13 oktober 2020; New Scientist, 10 april 1999; The Guardian, 30 juli 2001; US Department of Veteran Affairs).
Het FPF document vermeldt ook hoe COVID-vaccins geen ernstige ziekten en sterftes zullen voorkomen en hoe deze vaccins aandoeningen (zullen) veroorzaken die men momenteel aan SARS-CoV-2 wijt (bron: New York Times, 22 september 2020). Dit is trouwens gelijkaardig voor de jaarlijkse griepvaccins (zelfde bron).
Verder toont het FPF document aan dat het World Economic Forum en de World Health Organization (WHO) niet in een positie zijn om de internationale gemeenschap de les te lezen m.b.t. een “grote reset”, de 4de industriële revolutie, duurzaamheid en politiek beleid.
Bij deze achten wij u formeel ingelicht te hebben betreffende deze materie en roepen wij u verder op om ons te helpen met het voorkomen van de wereldwijde COVID-vaccinatierondes waarbij de huidige vaccins zouden worden gebruikt.
We spreken hier immers over ernstige misdaden tegen de menselijkheid waarbij vaccin-experimenten op wereldschaal tot ernstige gevolgen zullen leiden, inclusief opzettelijke doden gezien deze informatie helemaal niet nieuw is. Als wij, de FPF, hiervan op de hoogte zijn dan kan het niet anders dan dat de WHO, overheden en farmaceutische bedrijven daar ook van op de hoogte zijn, lang voor wij deze informatie konden bestuderen.
Koen Jacobs
9000 Gent
FPF
fpf.hq@protonmail.com

 

3. “Lockdowns” van 18 maart en 19 oktober 2020

Lockdown:het opsluiten van gevangenen in hun cellen,” Merriam-Webster woordenboek.

Op 18 maart 2020 en 19 oktober 2020 voerde de federale regering hardhandig zogenaamde “lockdowns” in in het land.

De regering beweerde dat deze “lockdowns” mensenlevens zouden redden. In realiteit hebben deze “lockdowns” mensenlevens beëindigd. Veel mensenlevens beëindigd.

De ingang van de “lockdowns” was in beide gevallen verantwoordelijk voor oversterftes, dus meer dode Belgen.

Wanneer we die lockdowns wegnemen uit onderstaande Statbel-grafiek (mortaliteit) dan zien we dat 2020 een gewoon jaar was, qua oversterftes in het land. Daarom dat niemand die ik heb gecontacteerd in de regering, politieke partijen en de pers over deze feiten durft spreken of zelfs maar het bestaan van deze feiten durft erkennen. Voor de periode in augustus 2020 schrijft Statbel zelf dat die oversterftes het gevolg zijn van de hittegolf.

Indien er echt een heel dodelijke pandemie was geweest in België in 2020 dan zou u zelfs die hittegolf niet mogen kunnen opmerken of zien op de onderstaande Statbel-grafiek, gezien deze dan zou moeten ‘verborgen’ zitten in de oversterftes veroorzaakt door SARS-CoV-2. Dat is DUIDELIJK ook niet het geval!

Voor de eerste “lockdown,” in maart, kwam dit neer op 25.081 dode Belgen sinds de start van de “lockdown.” Voor de tweede “lockdown,” in oktober, kwam dit neer op 29.004 dode Belgen sinds de start van de “lockdown.”

Samen komt dit neer op 54.085 oversterftes. Daarvan zijn minimum 17.543 overlijdens veroorzaakt door de federale regering haar brutale en zinloze “lockdowns.” Deze medeburgers zijn overleden omdat de regering de burgers heeft behandeld als gevangenen. En dit nog steeds blijft doen tot op vandaag!

Minstens in het geval van de tweede “lockdown,” met aanvang op 19 oktober, spreken we over dood met voorbedachten rade want ook deze “lockdown” was gepland op voorhand. De federale regering plande die “lockdown” weken op voorhand. Wetende dat opnieuw tientallen duizenden Belgen zouden sterven door hun “lockdown.”

We spreken dus concreet over een democide.

Ook hier moet worden vermeld dat gedwongen deelname aan medische experimenten (wat deze “lockdowns” zijn!) verboden is volgens de Belgische wetgeving. Ook de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki zijn hier heel duidelijk over.

De federale regering en al wie hieraan meewerken, inclusief de reguliere pers, overtreden dus ook in dit geval bewust de Belgische wetgeving en respecteren bewust de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki niet.

Het is letterlijk van levensbelang dat deze informatie wordt opgenomen in de archieven van dit land, in de geschiedenisboeken en in de toekomstige leerstof in het onderwijs, zodat deze zware misdaden tegen de mensheid zich niet meer kunnen voordoen in de toekomst. Volgende generaties MOETEN weten wat er in 2020 is gebeurd en wat er nu nog aan het gebeuren is in 2021.

Statbel data geven de volgende cijfers.

Aantal overlijdens vanaf de invoering van de “lockdown” van 18 maart 2020:

18 maart: 367

19 maart: 357

20 maart: 395

21 maart: 397

22 maart: 382

23 maart: 442

24 maart: 398

25 maart: 455

26 maart: 443

27 maart: 513

28 maart: 511

29 maart: 455

30 maart: 517

31 maart: 574

1 april: 608

2 april: 603

3 april: 553

4 april: 602

5 april: 587

6 april: 559

7 april: 642

8 april: 646

9 april: 620

10 april: 676

11 april: 604

12 april: 564

13 april: 577

14 april: 541

15 april: 578

16 april: 556

17 april: 511

18 april: 489

19 april: 470

20 april: 466

21 april: 487

22 april: 465

23 april: 431

24 april: 410

25 april: 399

26 april: 399

27 april: 372

28 april: 417

29 april: 344

30 april: 350

1 mei: 318

2 mei: 302

3 mei: 332

4 mei: 341

5 mei: 355

6 mei: 314

7 mei: 333

8 mei: 351

9 mei: 369

10 mei: 334

Totaal: 25.081

Aantal overlijdens vanaf de invoering van de “lockdown” van 19 oktober 2020:

19 oktober: 317

20 oktober: 350

21 oktober: 385

22 oktober: 376

23 oktober: 408

24 oktober: 399

25 oktober: 397

26 oktober: 432

27 oktober: 481

28 oktober: 454

29 oktober: 436

30 oktober: 507

31 oktober: 505

1 november: 480

2 november: 522

3 november: 536

4 november: 504

5 november: 502

6 november: 567

7 november: 563

8 november: 510

9 november: 530

10 november: 551

11 november: 482

12 november: 466

13 november: 499

14 november: 474

15 november: 442

16 november: 500

17 november: 486

18 november: 462

19 november: 446

20 november: 463

21 november: 454

22 november: 379

23 november: 429

24 november: 415

25 november: 429

26 november: 440

27 november: 412

28 november: 416

29 november: 362

30 november: 367

1 december: 396

2 december: 409

3 december: 390

4 december: 420

5 december: 378

6 december: 348

7 december: 423

8 december: 399

9 december: 396

10 december: 371

11 december: 436

12 december: 398

13 december: 364

14 december: 396

15 december: 438

16 december: 396

17 december: 397

18 december: 392

19 december: 380

20 december: 352

21 december: 366

22 december: 424

23 december: 408

24 december: 392

Totaal: 29.004

 

4. Conclusie

Sinds ten minste maart 2020 geven alle regeringen in België oneerlijke en bewust foute informatie aan de burgers in het land (en de rest van de wereld). Dit duidelijk in nauwe samenwerking met de reguliere pers: de kranten, de openbare omroepen en andere zenders waar “nieuws” wordt verspreid.

Het is uiteraard onmogelijk dat de overheden, de politieke partijen en de reguliere pers zelf geen onderzoeken hebben kunnen doen tot op vandaag, om zo ook de feiten, zoals beschreven in dit verslag, te kunnen vinden. Zij hebben immers veel meer middelen dan ik en hebben bovendien toegang tot meer data dan ik.

We kunnen hier dus terecht spreken over, op zijn minst, een doofpotoperatie en diep verankerde en grootschalige corruptie, alsook geavanceerde medische, psychologische en informatie-oorlogsvoering tegen de bevolking, op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien in België.

Waarom dit zo is, wie hier aan meewerkt (en heeft meegewerkt) en wie hiervoor verantwoordelijk was en is, moet worden aangetoond door onpartijdige onderzoeken zowel op lokaal als nationaal niveau.

De politie, verwante diensten en de rechtbanken moeten hiervoor dus speciale werkgroepen en onderzoekscommissies opstarten, om dit alles te onderzoeken. Deze moeten allemaal onafhankelijk werken, dus niet zoals het was tijdens de zaak-Dutroux.

De regeringen, overheden en politieke partijen mogen geen invloed kunnen uitoefenen op deze werkgroepen en commissies.

Deze werkgroepen en commissies moeten dan ook meteen van start gaan (NU!), zonder enige voorafgaande beslissingen vanuit de federale of andere regeringen hieromtrent.

Deze onderzoeken zijn noodzakelijk omdat de bevolking van vandaag en toekomstige generaties recht hebben om de waarheden te weten en te kennen en om die waarheden geregistreerd te zien in de archieven in het land.

Share this: