Aan Marc van Ranst: Deze Statbel-grafiek bewijst dat de “lockdowns” van 18 maart en 19 oktober (2020) verantwoordelijk zijn voor meer dode Belgen!

KOEN JACOBS, ITNT.news – Gisteren, 21 april, werd u, Marc van Ranst, de zelfverklaarde Belgische ‘expert-viroloog’ en media-darling, op de hoogte gebracht van het feit dat de “lockdown” van 19 oktober vorig jaar, de “lockdown” waarvoor uzelf  pleitte, verantwoordelijk was voor oversterfte (lees: meer dode Belgen) en daarbij werd u ook de officiële Statbel-grafiek gegeven die dit bewijst.

Ruim 24 uur later weigert u om te antwoorden. Dat is ook te verwachten want wat kan u zeggen? U staat met uw rug tegen de muur. Alles wijst er immers op dat ook u persoonlijk verantwoordelijk bent voor die dode Belgen, die oversterfte.

Gezien u niet durft te antwoorden en de pers deze waarheden niet durft aan de bevolking voorleggen, kijken we ook meteen maar eens naar die vorige “lockdown”. Die van 18 maart.

Op 18 maart werd de zogenaamde “lockdown light” ingevoerd door de niet-verkozen regering, ook op aandringen van u, Marc van Ranst.

In de daaropvolgende dagen registreerde Statbel de start van de oversterftes, zoals hun officiële grafiek duidelijk aantoont:

Dit was ook het geval met de “lockdown” van 19 oktober, zoals diezelfde grafiek ook duidelijk aantoont:

De kern van deze zaak is dus dit:

  • “Lockdowns” veroorzaken oversterftes en voorkomen die dus niet (Statbel).
  • De niet-verkozen federale regering en andere regeringen in het land zijn samen met u, Marc van Ranst, verantwoordelijk voor die oversterftes omdat jullie deze “lockdowns” hebben doorgevoerd terwijl jullie maar al te goed wisten wat de gevolgen zouden zijn. Los nog van de economische en mentale schade (trauma’s) in het land.
  • Het dragen van mondmaskers heeft dus duidelijk NIETS bijgedragen aan de bescherming van de bevolking en doet dat nog steeds niet. Meer zelfs, het dragen van mondmaskers heeft gezorgd, en zorgt nog steeds, voor meer ongezonde en dode Belgen.

Tenzij deze officiële Statbel-grafiek “fake news” (nep nieuws) is moeten alle leden van de regeringen in België en u, Marc van Ranst, worden veroordeeld in een of meerdere rechtbanken voor misdaden tegen de mensheid.

Daarbij komt ook het feit dat diezelfde personen en u, van Ranst, de bevolking dwingen om deel te nemen aan medische experimenten, wat deze vaccinatiecampagnes zijn gezien de COVID-19 vaccins niet werden getest op bijwerkingen op lange termijn en amper op bijwerkingen op korte termijn. Ook het verplicht dragen van mondmaskers is een landelijk medisch experiment gezien ook daarvoor geen concrete bewijzen bestaan dat het dragen van mondmaksers 1) veilig en gezond is en 2) “besmettingen” voorkomt.

Gedwongen deelname aan zo’n experimenten kan en mag niet volgens de Belgische wetgeving, de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki. Iets wat u, Marc van Ranst, als zelfverklaarde “expert-viroloog” trouwens heel goed weet.

Daarbij komt ook het feit dat alle boetes die werden uitgeschreven t.g.g. het niet naleven van de “lockdown” dictatuur compleet ongeldig en onwettig zijn, gezien de boetes werden en worden uitgeschreven op basis van misdaden tegen de mensheid. Dit maakt de betrokken politieagenten en hun oversten bovendien medeplichtig aan deze zware misdaden. Net zoals dat het geval was in Nazi-Duitsland.

Ter herinnering: “lockdown” = het opsluiten van gevangenen in hun cellen, Merriam-Webster woordenboek, 2009.

Ter herinnering: “democide” = het opzettelijk doden en vermoorden van burgers, door de overheid (“the killing of members of a country’s civilian population as a result of its government’s policy, including by direct action, indifference, and neglect,” Collins woordenboek).

Ik verwacht geen antwoord van u, Marc van Ranst, want u zal waarschijnlijk geen moed hebben om uzelf en uw medeplichtigen te komen vertegenwoordigen op eender welk publiek forum met een kopie van dit artikel naast u op tafel.

We weten het immers van Ranst, zowel u als Alexander DeCroo zijn pionnen van het Wereld Economisch Forum, in hun “great reset” schaakspel tegen de vrije bevolking van dit land en de rest van de wereld.

Share this: