Belgische Democide: Het terreur duo dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor de dood van 17.543 Belgen

Alexander De Croo, huidige Premier van België. Sophie Wilmès, voormalig premier van België.

 

KOEN JACOBS, ITNT.news – Langzaam maar zeker wordt de bevolking er zich van bewust dat de federale regering, eerst onder leiding van Sophie Wilmès en vervolgens Alexander De Croo, rechtstreeks verantwoordelijk is voor de dood van 17.543 Belgen. Dit door de 18 maart 2020 en de 19 oktober 2020 “lockdowns” hardhandig te hebben doorgevoerd. Tegen beter weten in, minstens in het geval van de tweede “lockdown” in oktober 2020.


Democide: “het doden van burgers van een land als gevolg van het beleid van de regering, onder meer door directe actie, onverschilligheid en verwaarlozing,” Collins woordenboek.

Terreur:georganiseerd politiek geweld,” Van Dale woordenboek.

Lockdown:het opsluiten van gevangenen in hun cellen,” Merriam-Webster woordenboek.


We spreken over een democide omdat die 17.543 doden rechtstreeks ten gevolge zijn van het corona-beleid van Wilmès en De Croo. Zonder die twee “lockdowns” waren deze 17.543 doden er niet geweest.

We spreken over terreur omdat de “lockdowns” en de voortdurende, onwettige coronamaatregelen met geweld werden en worden opgelegd en afgedwongen door Wilmès, De Croo en ‘hun’ overheidsapparaat. Rechtstreeks ten gevolge van het uitvoeren van een politieke agenda die zich richt op het implementeren van de “Great Reset” agenda van het Wereld Economisch Forum en de “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties. Twee organisaties die zich vijandig opstellen tegenover de Belgische grondwet, waarin de rechten van de burger onherroepelijk zitten verankerd.

We spreken over lockdown omdat de reguliere pers dit woord gebruikt. Dezelfde pers die alle steun gaf en blijft geven aan de regering-Wilmès en de regering-De Croo, sinds maart 2020 en ondanks de bewezen democide, door de regering haar dictaten blindelings te verspreiden in alle kranten, op TV en op de radio. Ook de openbare omroepen doen dit nog steeds blindelings en zonder enig protest.

Maar de Wilmès-De Croo-dictatuur komt weldra tot een einde. Dat einde zal ook het einde meebrengen voor de politieke partijen in het land want allen zijn zij medeverantwoordelijk voor deze democide. Geen enkele partij heeft zich ooit concreet en effectief willen verzetten tegen de dictatuur. Oppositie werd en wordt niet of nauwelijks gevoerd in het parlement. Men gedoogt de covid-tirannie tot op de dag van vandaag.

Het heel nabije einde van de corona-dictatuur zal ook het einde betekenen voor de politieke carrière van het terreur duo Wilmès en De Croo. Het valt bovendien nog af te wachten of zij enige andere carrière ooit zullen kunnen opstarten want vanuit een gevangeniscel zal dat moeilijk worden natuurlijk. Al hebben bepaalde gevangenen vast een passende job voor het duo.

De democide en terreur zijn echter niet beperkt tot de “lockdowns” en de brutale wijze waarop de “sanitaire maatregelen” worden afgedwongen.

Momenteel, onder leiding van De Croo, handelt de federale regering in experimentele COVID ‘vaccins,’ door de West-Australische regering omschreven als “vergif,” want zij staat centraal in de verspreiding van die ‘vaccins’, of dat “gif.”

Dezelfde politieke agenda wordt nu toegepast met betrekking tot het afdwingen van vaccinaties. Hiermee gaat de democide verder want, tegen beter weten in, dwingt de federale regering, stapsgewijs, de burger om gevaccineerd te worden met het “vergif.” Zogezegd in ruil voor meer vrijheid, vrijheid die trouwens op onwettige wijze werd ontnomen van de burgers in het land. En, inderdaad, zogezegd want volgens het UZ Gent blijft “een normaal leven” slechts een droom.

De macabere vergelijking van deze situatie met de zaak-Dutroux is terecht want in beide gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor onrecht en doden bij de regering en het politieke gespuis in dit land.

De afrekening door de burger zal bitter zijn en van lange duur, vergeet alvast maar “de kiezer” want niemand met enige waardigheid in dit land zal nog willen een stem uitbrengen voor de huidige carrièrepolitici.

We staan inderdaad aan de vooravond van een “grote reset” maar het zal een reset zijn van de politiek, de wetenschap en het bewustzijn van de burger.

Share this: