COVID-gevaccineerden mogen geen bloed of organen doneren

KOEN JACOBS, ITNT.news – Het wordt tijd dat mensen beseffen dat we niet alleen te maken hebben met “COVID-vaccins.” We hebben te maken met experimentele ‘vaccins.’ Experimentele ‘vaccins’ waarvan de West-Australische regering zegt dat ze “vergif” zijn (“Public Health Act 2016 (WA) – Instrument of Authorisation – Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-COV-2 (COVID-19) VACCINE – Australian Defence Force] (No.2) 2021″).

We weten ook dat deze ‘vaccins’ vooral meisjes en vrouwen treffen, in tot 76% van de gevallen met bijwerkingen. Ook vooral hun zenuwstelsel wordt getroffen, wat al te vaak blijvende schade betreft.

Het is daarom onverantwoord en volkomen onveilig om COVID-gevaccineerde mensen bloed en organen aan anderen te laten doneren. We weten niet genoeg over de korte- en langetermijneffecten van deze ‘vaccins’ op het menselijk lichaam.

We kunnen het risico niet nemen dat het bloed van COVID-gevaccineerde mensen, die dit “gif” in hun lichaam hebben, de voorraden in bloedbanken over de hele wereld besmet.

We kunnen niet het risico nemen dat COVID-gevaccineerde mensen de lichamen van andere mensen infecteren of besmetten met hun gedoneerde organen, aangezien ze mogelijk dit “gif” in hun organen hebben.

In plaats van COVID-reispaspoorten hebben we misschien speciale paspoorten nodig voor degenen die geen bloed en/of organen mogen doneren omdat ze werden geïnjecteerd met dit “gif.”

We moeten tenslotte de volksgezondheid garanderen. Dergelijk(e) besmet bloed en besmette organen moeten daarom uit alle bloedbanken en ziekenhuizen worden geweerd.

Share this: