ITNT℠

In the News Today℠

Vlaamse overheid schuift hete corona-aardappel door naar CLB en leerkrachten

Het probleem hier is natuurlijk dat het CLB-personeel niet over de capaciteit beschikt om gesprekken over het overheidsbeleid m.b.t. deze pandemie in goede banen te leiden. Dat is bovendien ook niet de taak van het CLB.

Koen Jacobs, OP.V, 2020/4/29

Ook de reguliere pers steunt de Vlaamse overheid hier blindelings in, hoewel het nochtans de pers z’n taak is om kritisch te zijn in alle omstandigheden.

“Zo ziet het onderwijs er vanaf 15 mei uit,” schrijft Het Laatste Nieuws (HLN) vandaag.

“Het CLB zal contact opnemen met ouders van afwezige leerlingen om met hen in dialoog te gaan,” aldus HLN, verwijzend naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die meldt dat volgens hem eind mei ook het tweede en vierde middelbaar naar school mogen.

Het probleem hier is natuurlijk dat het CLB-personeel niet over de capaciteit beschikt om gesprekken over het overheidsbeleid m.b.t. deze pandemie in goede banen te leiden. Dat is bovendien ook niet de taak van het CLB. Het CLB is er voor leerlingenbegeleiding, niet om een wanbeleid van de overheid op te smukken.

Verder schrijft HLN naar overheidsdictaat: “Leerkracht kan kiezen: mondmasker, plexiglas of gezichtsscherm”.

Van mondmaskers weten we ondertussen reeds dat deze enkel nuttig zijn voor zij die symptomen hebben en voor verplegend personeel. Hoe we dit eenvoudig kunnen vaststellen, zonder u nog meer met cijfers en onderzoek te moeten overspoelen, is door te kijken naar de vele Aziatische landen waar het reeds decennialang de gewoonte is om mondmaskers te dragen n.a.v. smogontwikkeling in hun steden. Deze gewoonte in die landen heeft er immers niet voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus kon worden ingeperkt of kon worden gestopt.

Anderzijds, indien we nu gaan beginnen met leerkrachten achter plexiglas te plaatsen dan kiezen we er automatisch ook voor om onderwijs in z’n geheel nog meer kindonvriendelijk te maken en we waren reeds lang op weg met die betreurende trend want onderwijs is meer en meer een human resource project voor multinationals i.p.v. een programma voor de individuele ontwikkeling van elk kind en elke leerling waarbij veel meer aandacht zou moeten worden besteed aan de individuele talenten.

Voor een volledig gezichtsscherm geldt trouwens hetzelfde als voor de plexiglas-optie.

Een ander feit is ook dat wanneer we dit nu zouden vragen van leerkrachten dan is de kans meer dan reëel dat het huidige ongecontroleerde overheidsapparaat zulke maatregelen zal blijven eisen, lang nadat deze pandemie voorbij is.

We kunnen niet toelaten dat onze kinderen aan nog meer antisociaal gedrag worden blootgesteld dan dat de overheid hun nu reeds opdringt.

Share this: