ITNT℠

In the News Today℠

Vlaming, open uw winkels. Het is tijd voor een geweldloos verzet.

Zolang u, beste handelaars, uw zaken niet heropent blijven Vlaanderen en België in onderdrukking leven. Een onderdrukking die trouwens agressief wordt afgedwongen door overheden die alle legitimiteit kwijt zijn gespeeld tijdens de afgelopen weken.

Koen Jacobs, OP.V, 2020/4/27

Het is duidelijk, toch volgens deze foto onder andere, dat de Vlaamse en federale overheid hun eigen agenda’s nastreven die totaal los staan van wat zij in het nieuws, op TV en in de kranten, prediken. De ministers en hun zogenaamde veiligheidsraad zeggen dat de burger de social distancing regels moet naleven en dat de economie maar zal herstarten wanneer er minder covid doden vallen (kan het nog absurder?).

Gezien het volk en de individuele burger het recht hebben om hun “leiders” te volgen bestaat er dus geen geldig argument meer dat u zou kunnen beletten om ook te doen zoals uw politieke “leiders” doen want zij dragen geen mondmaskers (omdat zij weten dat die enkel nodig zijn voor artsen en ander verplegend personeel) en zij lopen geen anderhalve meter van elkaar. De discussie die hierover nog wordt gevoerd is dus totaal nutteloos en draagt bovendien enkel bij tot het opzettelijk dom houden van de bevolking. Nochtans wil niemand met opzet dom gehouden worden!

Doordat de overheden de bevolking enerzijds opzettelijk fout informeren en anderzijds bewust bang blijven maken krijgen meer en meer mensen terecht de indruk dat wij in een nieuw Stasi-tijdperk terecht zijn gekomen. Ook omdat er meer en meer berichten de ronde doen die documenteren hoe meerdere politiediensten in Vlaanderen en België misbruik maken van de bijkomde macht die zij denken te hebben gekregen van de overheid.

Zo komen we dus bij het allerlaatste alternatief dat ons nog rest als bevolking en als individuele burger. Een geweldloos verzet tegen de ‘antidemocratische’ maatregelen van onze overheden die bewijzen dat zij niet aan de zijde staan van de wet noch aan de zijde van de bevolking.

Dat geweldloos verzet is heel eenvoudig: open uw winkels. Vandaag nog.

Zolang u, beste handelaars, uw zaken niet heropent blijven Vlaanderen en België in onderdrukking leven. Een onderdrukking die trouwens agressief wordt afgedwongen door overheden die alle legitimiteit kwijt zijn gespeeld tijdens de afgelopen weken.

U hoeft niet langer in angst voor het overheidsapparaat te leven want u wordt nu beter dan tevoren ingelicht door ons maar ook door vele andere burgers die aan uw zijde staan in deze strijd.

Het is onbegonnen werk voor het overheidsapparaat om iedereen een boete te geven omdat zij hun winkels weer openen. Op voorwaarde dat honderden handelaars hun zaken openen op hetzelfde moment, laat dat toch duidelijk zijn.

Dus, beste handelaars, sla de handen in elkaar en “doe open.” Er bestaat absoluut een meerderheid vandaag in de bevolking die u zal dankbaar zijn voor deze moedige beslissing want we weten allemaal dat de lokale handelaars de ruggengraat zijn van Vlaanderen en België. Zonder jullie handelszaken is er geen Vlaanderen, is er geen België.

Laat dit geweldloos verlopen en stel uw overheid aansprakelijk voor haar wanbeleid en haar bewuste keuze om de bevolking fout te informeren.

Share this: