ITNT℠

In the News Today℠

Vlaamse pers en politieke partijen weigeren de Vlaming te informeren over het “COVID-19 Action Platform” van het World Economic Forum

Op 11 maart 2020 introduceerde het World Economic Forum (WEF) hun zogenaamd COVID-19 Action Platform. Na bijna twee maanden heeft enkel de OP.V de Vlaming over dat Action Platform geïnformeerd.

Koen Jacobs, OP.V, 2020/4/30

Op 11 maart 2020 introduceerde het World Economic Forum (WEF) hun zogenaamd COVID-19 Action Platform. Na bijna twee maanden heeft enkel de OP.V de Vlaming over dat Action Platform geïnformeerd.

Op de websites van de Vlaamse pers, waaronder Het Laatste Nieuws en De Morgen, is niets te vinden over het WEF hun Action Platform en ook op de websites van Groen, Open VLD, N-VA, PVDA, Vlaams Belang, SP.A en CD&V wordt daarover niets vermeld.

Nochtans is kennis over dat Action Platform van cruciaal belang voor alle Vlamingen, van jong tot oud, want wat het WEF heeft opgenomen in hun Action Platform agenda zal een historische maar negatieve impact hebben op ons leven indien we het WEF niet stoppen.

Het World Economic Forum beweert dat hun COVID-19 Action Platform werd opgericht om “samenwerking en bedrijfsondersteuning te mobiliseren” als onderdeel van een wereldwijde COVID-19-aanpak. Maar is dat wel zo?

Als we dat Action Platform bestuderen dan zien we al snel dat er een totaal andere agenda schuil gaat achter de beweringen van het WEF.

Het WEF heeft duidelijk die agenda ingewikkeld gemaakt zodat het publiek veel moeite zou hebben om te begrijpen wat nu echt de bedoeling is van hun COVID-19 Action Platform.

Het WEF spreekt in die agenda over ruim 200 onderwerpen waarover zij controle willen zonder dat daar ook maar enige vorm van ‘democratie’ aan te pas komt. Ze willen dus dat u niets te zeggen heeft over die onderwerpen die ook uw leven, beste Vlaming, zouden veranderen. Ze spreken onder andere over:

  • Invoeren van internationale belastingen op natuurlijke personen en bedrijven
  • Leiderschap in de 4de industriële revolutie
  • Controle over de ruimte (m.b.t. satellieten en andere toestellen die in een omloop rond de Aarde zouden moeten worden gebracht)
  • Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • Politieke kansen voor jongeren
  • Ontginning van mineralen
  • Controle over het internet
  • Justitie

De vraag is natuurlijk: wat heeft dit alles te maken met het oplossen van de “coronacrisis”?

Het antwoord is simpel uiteraard. Deze onderwerpen en het gehele WEF COVID-19 Action Platform hebben helemaal niets te maken met de wereldwijde “COVID-19-aanpak.”

We weten dit met absolute zekerheid want controle over de ruimte en het invoeren van internationale belastingen, om er twee te noemen, staan compleet los van deze covid-pandemie. Dat kan zelfs het kleinste kind begrijpen.

Het WEF wil dus de gehele wereldeconomie naar zich toe trekken om daar de complete macht over te hebben, bevestigt verder onderzoek.

Wat betekent dit voor de Vlaamse ondernemer, de Vlaamse middenstand?

Eigen onderzoek door de OP.V toont aan dat het de bedoeling is bij het WEF om de wereldeconomie in handen te geven van zo’n 633 multinationals, de WEF-leden. De bedrijfsleiders van die 633 multinationals zouden zo dan de regels en wetten bepalen die wij met z’n allen, in elk land ter wereld, zouden moeten volgen.

Deze honderden bedrijfsleiders zouden samen functioneren, aldus het WEF, als een wereldoverheidsapparaat (hoewel zij dit woord niet specifiek gebruiken) waarvoor geen enkele burger ter wereld kan stemmen, niet voor of tegen deze bedrijfsleiders en niet voor of tegen dat ‘overheidsapparaat’. ‘Democratie’ wordt dus geheel buitenspel gezet door het WEF volgens hun COVID-19 Action Platform agenda.

Concreet wil dit o.a. zeggen dat ook Vlaamse ondernemers internationale belastingen zouden moeten betalen aan of via het WEF of de Verenigde Naties indien de Vlaamse ondernemers nog willen deelnemen in het bedrijfsleven in Vlaanderen en daarbuiten (we denken dan aan export bijvoorbeeld).

Het is o.a. voor die reden dat we wereldwijd een trend zien waarbij de kleine zelfstandige zijn/haar zaak niet mag openen terwijl grote bedrijven dat wel mogen van overheden. Die strategie is duidelijk onderdeel van het WEF hun COVID-19 Action Platform agenda.

Het is absoluut onmogelijk dat de Vlaamse reguliere pers en de overige politieke partijen niet op de hoogte zijn van het WEF hun agenda. Als wij dit weten, met de weinig middelen die wij als partij hebben, dan kan het niet anders dan dat de pers en de andere partijen, met grote budgetten voor research, dat ook weten. Dat zij ook op de hoogte zijn van wat er echt schuil gaat achter het zogenaamde COVID-19 Action Platform. Zij worden goed betaald om zaken zoals deze te onderzoeken voor u. Het is hun job.

Het feit dat de Vlaamse kranten en omroepen en de overige partijen weigeren om u te informeren over deze plannen van het WEF bewijst dat zij het WEF helpen met het geheim houden van de WEF hun plannen. Zij willen niet dat de Vlaming de kans heeft om over deze plannen vragen te stellen aan de ministers of om tegen deze plannen in opstand te komen.

Net daarom zijn we in Vlaanderen met z’n allen getuigen van het covid mediacircus dat de Vlaming met opzet eerder dom houdt i.p.v. informeert.

Deze realiteit van vandaag, betreffende deze WEF-plannen, moet onmiddellijk omgezet worden in kennis voor de Vlaming want iedere dag die nu nog voorbij gaat zonder u te informeren of zonder u de kans te bieden om deze materie aan te kaarten is een stap vooruit voor het WEF en hun plannen (onder het mom van een “covid-aanpak”) en een stap achteruit voor de Vlaamse middenstand.

Aanvaard deze huidige situatie niet langer, beste vrienden!

Het is tijd dat de Vlaming opnieuw de controle neemt over z’n eigen economie en z’n eigen toekomst. Samen kunnen en zullen we dit doel bereiken.

Bestudeer zelf ook het World Economic Forum COVID-19 Action Platform: weforum.org/platforms/covid-action-platform

Share this: