ITNT℠

In the News Today℠

Duits advocatenkantoor: CORONA-aanpak is onwettig

"Ik ben echt geschokt en wil mezelf nooit hoeven verwijten niet als advocate gehandeld en de rechtsstaat met alle middelen waarover ik beschik verdedigd te hebben!"
Duits advocatenkantoor: CORONA-aanpak is onwettig

(Nieuwstip door The Omnicrat)

BAHNER 2020/4/3 – Beate Bahner uit Heidelberg (foto), advocate gespecialiseerd in medisch recht, kondigt aan dat zij gerechtelijke stappen gaat ondernemen tegen de Corona-verordening van de deelstaat Baden-Württemberg: De maatregelen van de federale en de deelstaatregering zijn overduidelijk in strijd met de grondwet en schenden in een tot nu toe ongekende omvang een groot aantal grondrechten van de burgers in Duitsland. Dit geldt voor alle Corona-voorschriften van de 16 deelstaten. Deze maatregelen worden met name niet ondersteund door de Infectiebeschermingswet, die pas enkele dagen geleden in alle haast werd herzien. Het wekenlang beperken van uitgaansmogelijkheden en uitgevaardigde contactbeperkingen op basis van de somberste toekomstmodellen (zonder rekening te houden met zakelijke en kritische adviezen van deskundigen) alsmede de volledige sluiting van bedrijven en winkels zonder enig bewijs van een risico van besmetting door deze winkels en bedrijven zijn ongrondwettig tot in de hoogste graad.

Want de beschikbare cijfers en statistieken tonen aan dat de corona-infectie bij meer dan 95% van de bevolking probleemloos verloopt (of misschien al verlopen is) en daarom geen ernstig risico vormt voor de algemene volksgezondheid. Speciale aandacht daarentegen verdienen de risicogroepen van oudere mensen en personen die reeds een aandoening hebben (ca 4,5% van de bevolking). Deze mensen moeten beschermd worden door zowel de overheid alsook door daadwerkelijk maatregelen van deze risicogroepen zelf: bijvoorbeeld door toegangssluizen bij bejaardentehuizen, door uitleg te geven over de overdracht van het virus (alleen via geïnfecteerde druppeltjes), door hygiënemaatregelen en regels om afstand te houden, en in het bijzonder door op eigen verantwoordelijkheid gebaseerde beschermingsmaatregelen van deze kwetsbare mensen zelf vooral in de periode van de epidemie. De medische staf in ziekenhuizen, dokterspraktijken, bejaardentehuizen en verpleegzorg moeten van alle benodigde hulpmiddelen worden voorzien, wat de federale regering tot nu toe nog steeds niet gelukt is!

Beate Bahner kondigt aan dat ze naar het Federaal Constitutioneel Hof gaat:

De door de regering getroffen radicale maatregelen van uitgaans- en contactverbod voor 83 miljoen mensen en het stilleggen van bijna de hele economie gedurende vele weken zijn niet gerechtvaardigd: noch door de ontwikkeling van de aantallen, noch door studies, noch door welke eerdere ervaringen ook. De echt noodzakelijke maatregelen zijn echter nog steeds niet uitgevoerd, zoals blijkt uit de veelvuldige klachten uit klinieken, bejaardentehuizen en medische praktijken. Er is ook behoefte aan meer testen bij mensen die veel worden blootgesteld aan contact met de risicogroep: dit zijn de verzorgers en familieleden, inclusief de kinderen, die hun oude familieleden willen bezoeken. Dringend moeten ook de supermarktmedewerkers getest worden, die dagelijks contact hebben met honderden mensen.

Verder zijn er steekproeven bij de bevolking nodig om het werkelijke (waarschijnlijk veelvoudig hogere) aantal infecties en dus het werkelijke (waarschijnlijk vele malen lagere) percentage van de ernstige en zeer ernstige zieken ten gevolge van het corona-virus te bepalen. Het percentage zieken met dodelijke afloop van Covid19 werd door deskundigen bepaald op slechts 0,1% (dit is één op de 1.000 geïnfecteerden en dus vergelijkbaar met een ernstige griepepidemie). Bovenal is de autopsie van mensen die zijn gestorven aan/met corona dringend nodig om vast te stellen waaraan deze meestal oude mensen met meestal veel ziekten daadwerkelijk zijn overleden. Verder is een eerlijke weergave van het dodental nodig, want dagelijks sterven er ongeveer 2500 mensen, waaronder 900 mensen in verzorgingstehuizen. Jaarlijks sterven in Duitsland 900.000 mensen! Er is daarom eindelijk een correcte wetenschappelijke aanpak nodig en het correct informeren van de mensen!

De Federale minister van Volksgezondheid Spahn moet nu eindelijk de maatregelen nemen – die tot nu toe zijn verzuimd – en waartoe zijn ministerie onlangs verplicht werd in de nieuwe versie van de Infectiebeschermingswet: de onmiddellijke levering van de nodige medische hulpmiddelen, laboratoriumdiagnostiek, hulpmiddelen en de levering van hulpmiddelen voor persoonlijke bescherming en producten voor desinfectie!

De lock-down, die in 70 jaar nooit voorgekomen is en door de Infectiebeschermingswet uitdrukkelijk niet toegestaan wordt, is buitenproportioneel en schendt op grove wijze het grondwettelijke principe van het evenredigheidsbeginsel en de grondwettelijke plicht van de staat ter bescherming van de vrijheidsrechten en de gezondheid van de burgers. Dit handelen van de regering is in strijd met alle principes van onze grondwet en onze rechtsstaat, die we een paar maanden geleden nog zo trots gevierd hebben met de 70e verjaardag van de grondwet.

Beate Bahner: “Ik ben echt geschokt en wil mezelf nooit hoeven verwijten niet als advocate gehandeld en de rechtsstaat met alle middelen waarover ik beschik verdedigd te hebben! Want de gevolgen van de lock-down voor de samenleving, de economie, de democratie en vooral voor de gezondheid van de mensen zullen vernietigend zijn!”

De advocate eist: Deze lock-down moet onmiddellijk worden beëindigd!

 

Over de persoon:

Beate Bahner is al 25 jaar beëdigd advocaat en eigenaar van het gespecialiseerde BAHNER-advocatenkantoor in Heidelberg. Drie keer was ze succesvol bij het Federaal Constitutioneel Hof met haar constitutionele klachten over schendingen van de beroepsvrijheid.

Beate Bahner is de auteur van vijf medisch-juridische vakboeken en talrijke artikelen en bijdragen. Haar laatste boek behandelt het onderwerp “Wet ter bestrijding van corruptie in de gezondheidszorg”.

Share this: