ITNT℠

In the News Today℠

#RealCOVID19: is dit het begin van de Belgische ‘Stasi’?

"Hardleerse uitbaters." Alsof we het hier hebben over maatregelen die eerlijk tot stand zijn gekomen.

ITNT NIEUWS – “Antwerpse politie tikt tiental hardleerse horecazaken op de vingers”, schrijft Het Laatste Nieuws.

In Antwerpen heeft de lokale politie het voorbije weekend tal van winkels, horecazaken en andere commerciële panden moeten aanmanen om te sluiten na het ingaan van de meest recente maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In een tiental hardleerse horecazaken moest de politie zelfs meermaals langsgaan. “Dat mensen vindingrijk proberen te zijn om de regels te omzeilen in deze situatie is onbegrijpelijk”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

“In vele gevallen ging het om uitbaters die niet wisten dat zij ook moesten sluiten, bijvoorbeeld bij wassalons”, zegt Bruyns. “Maar er waren laat ons zeggen ook wat meer hardleerse uitbaters. Zondagavond en -nacht lijken de regels wel goed te zijn opgevolgd.”

Hardleerse uitbaters.” Alsof we het hier hebben over maatregelen die eerlijk tot stand zijn gekomen. Alles wijst erop dat de coronavirus pandemie wordt gebruikt om de Verenigde Naties (VN), het Wereld Economisch Forum (WEF) maar ook de Wereldbank en, niet te vergeten, de dubieuze investeerders zoals Larry Summers en de BIS bank (Bank voor Internationale Betalingen) meer macht te geven over de samenleving. Lokaal, in uw straat. Nationaal, in uw Kamer van Volksvertegenwoordigers.

COVID Action Platform

De volledige agenda van wat doorgaans als de “de facto wereldregering” wordt omschreven (VN, WEF, BIS) werd immers op het internet gepubliceerd door het Wereld Economisch Forum op een speciale website.

Hoewel “5G”, “artiesten rechten”, “corruptie”, “oceaanbehoud”, “de vierde industriële revolutie” en de “opwarming” van de Aarde niets te maken hebben met het coronavirus zijn dit wel allemaal punten die het WEF beschrijft in hun COVID Action Platform agenda.

Ook staat vermeld in hun agenda hoe het WEF over plannen beschikt om “mentale gezondheid” in te zetten, via wetgevers en multinationals, ten einde de bevolking meer vertrouwen te laten hebben in het Wereld Economisch Forum (en daarbij alle andere “respectabele” organisaties zoals de EU en de VN). Een misplaatst vertrouwen want het gebeurt allemaal zonder de bevolking degelijk in te lichten en de kans te bieden om inspraak te hebben of de agenda te verwerpen.

Share this: